počet produktů: 0
cena: 0,00 CZK
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
celkem: 51532
Hodnocení obchodu na Zboží.cz
nejnovější produkty
Náramek 3205
230,02 CZK
234,50 CZK
243,55 CZK
Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky e – shopu:  www.olivovnik.eu

 

 

Vážení zákaznici, prosíme, abyste se ve vlastním zájmu seznámili pečlivě s našimi obchodními podmínkami. Před samotným odesláním Objednávky budete ještě vyzvání k odsouhlasení Obchodních podmínek. Vámi potvrzená Objednávka je pouze návrhem Kupní smlouvy; Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Kupujícímu s tímto jeho návrhem - závazným potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího, nikoliv jen potvrzením o přijetí Objednávky automaticky nastaveným systémem. Od závazného potvrzení Objednávky mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Provozovatel e – shopu:

 

 Ing. Vladislav Mlejnek

 696 83  Domanín 213

 IČ:  12439169

 DIČ:CZ481208067

 +420 603 872 750

office@olivovnik.eu

 

Prodej

info@olivovnik.eu

 +420 603 872 750

Provozní doba: Po-Pá 8,00-16,00

 

Prodávající zodpovídá za technický a grafický chod e - shopu, dále za vytvořené cenové nabídky, za stav vyřizování Objednávek, jejich expedici a za vyřizování reklamací.

 

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.olivovnik.eu.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a Kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou Podnikatel, a jedná-li při uzavření smlouvy  - při zpracování Objednávky - v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákonem, všechny zákony v platném znění.

 

 

I .Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva: Kupní smlouva, na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně Dodavatel.

Dodavatel/Prodávající: Obchodní firma, která jedná a vystupuje v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Podnikatel, který dodává Kupujícímu výrobky.

Kupující: Každý Zákazník, který uzavřel Objednávku je Kupující. Dle zákona se rozlišuje Kupující, který je Spotřebitel a kupující, který Spotřebitelem není.

Kupující – Spotřebitel: Je osoba, která při uzavření Objednávky nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Zde je záruční doba poskytnuta dle občanského zákona, a to na dobu 24 měsíců.

Kupující – nespotřebitel: Kupující, který není Spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání a za účelem prodeje výrobků další třetí osobě. Tento Kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají  a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva: Objednávka Kupujícího je pouze návrhem Kupní smlouvy a samotná Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Kupujícímu s tímto jeho návrhem -závazným potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího, nikoliv jen potvrzení o přijetí Objednávky automaticky nastaveným systémem. Od tohoto momentu – závazného potvrzení Objednávky - mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

 

II. Ochrana osobních údajů

Prodávající bude s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávaná a nebudou sdílena aplikacemi třetích osob. Veškeré údaje získané od Zákazníků užívá Prodávající pouze pro vnitřní potřebu Prodávajícího. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Zákazníků předány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení objednaného Zboží. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku Zboží a služeb Kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě Prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které po něm Prodávající zpracovává, může o to požádat na emailové adrese: info@olivovnik.eu.

 

 

III. Registrace

Nákup na našem internetovém obchodě není podmíněn registrací. Výhodou registrace Zákazníka je možnost zapojení se do věrnostního programu Prodávajícího.

Pravidla věrnostního programu Prodávajícího – slevový program (jednotlivé nákupy se sčítají):

 

1. Nákup       0-2000,- Kč              sleva 0%

2. Nákup    2000-3000 Kč              dopravné a balné zdarma

3. Nákup   3000-5.000 Kč              sleva 5%, dopravné a balné zdarma

4. Nákup  5000-10000 Kč              sleva 10%, dopravné a balné zdarma

5. Nákup   nad  10000 Kč              individuální ceny, dopravné a balné zdarma

 

Upozornění:  I při uplatnění slevového programu se vždy účtují náklady spojené se uhrazením Zboží formou dobírky (cena pošty za dobírku) - tzn. náklady, které Prodávající vynaloží České či Slovenské poště v souvislosti s tímto způsobem hrazení Kupní ceny – tj. s převzetím peněz od Kupujícího a jejich předání Prodávajícímu prostřednictvím poštovního doručovatele.

 

 

IV. Objednávání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou elektronické Objednávky je vyplnění veškerých údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Pokud s Objednávkou Kupující souhlasí, je požádán před odesláním Objednávky si řádně přečíst Obchodní podmínky e - shopu a pokud následně zaškrtne políčko – vyjádření souhlasu s Obchodními podmínkami, přechází na tlačítko Objednávku odeslat. Objednávka je tímto krokem odeslána ke zpracování na e - shop. Na e - mailovou adresu, uvedenou v Objednávce, bude obratem zaslán e - mail informující, že Objednávka byla přijata a je postoupena ke zpracování.  Jedná se pouze o potvrzení přijetí návrhu Kupní smlouvy automaticky nastaveným systémem. Závaznou se stává ve chvíli, kdy na Kupujícím udaný e-mail v Objednávce dojde vyjádření e- shopu, že se Objednávka potvrzuje a je předána k vyřízení.V pochybnostech se má za to, že dnem doručení na e – mail Kupujícího je den, kdy mu na tento e - mail bylo Prodávajícím zasláno toto potvrzení.

 

 

 V. Cena a platba

Ceny uvedené na www.olivovnik.eu jsou uvedeny jak ve výši bez DPH, tak ve výši s DPH. Pro spotřebitele je vždy závazná cena s DPH.  Tato cena je konečná. Náklady na dopravu (informace o podmínkách dopravy a jejich cenách se dozvíte v sekci Doprava), jejichž výše se odvíjí od vybraného způsobu doručení objednávky. Konečná cena včetně dopravy je vždy na objednávkovém formuláři, ze kterého je patrná cena zboží a dopravy. V případě, že dojde ke změně prodejní ceny u nepotvrzené objednávky, je kupující prodejcem neprodleně informován. Kupující se pak rozhodne, zda novou cenu akceptuje, zda se změnou souhlasí nebo si přeje objednávku stornovat. Vždy platí ceny, které prezentuje web www.olivovnik.eu  nikoliv vyhledavač. Aktualizace cen v databázi vyhledavačů nejsou v kompetenci  e - shopu, nýbrž toho, komu vyhledavač náleží. Faktura vystavená na základě uzavřené kupní smlouvy slouží zároveň jako dodací list a daňový doklad. Faktura bude buď zaslána elektronicky, nebo je součásti balení zboží. Platbu si zákazník vybere buď hotově, nebo převodem z účtu. Při platbě hotově se částka hradí na místě při převzetí zboží přepravci a při úhradě převodem z banky, je zboží zákazníkovi expedováno, jakmile je částka z uzavřené kupní smlouvy, připsaná na účet prodávajícího. V případě, že platba na účet odešla dříve, než byla ověřena dostupnost zboží a kupní smlouva uzavřená nebyla, bude neprodleně platba vrácena zpět kupujícímu na účet, ze kterého platba došla.

 

 

Způsoby plateb:

 

Pro české Zákazníky (místo dodání v ČR):

-          platba v hotovosti při převzetí zboží jako dobírky

-          platba předem na účet u banky FIO číslo účtu: 2600 151426/2010

           platba v CZK

Pro slovenské zákazníky (místo dodání v SR)

-          platba v hotovosti při převzetí zboží jako dobírky

-          možnost platby předem na slovenský eurový účet u banky FIO

           číslo účtu: 2900151436/8330 - platba v EUR.

Pro účely platby v měně EURo se vychází z ceny Zboží v CZK přepočítané na měnu EURo v středovém kurzu ČNB,  platném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (den vystavení faktury).

 

Způsob platby si vybírá Kupující zatrhnutím příslušné možnosti při vyplňování Objednávkového formuláře.

 

 

VI. Dodací podmínky, způsob doručení, poštovné

Skladové Zboží bude odesláno nejpozději následující pracovní den po potvrzení Objednávky ze strany Prodávajícího. Vzhledem k tomu, že Zboží je importováno ze Španělského  království, bude doba dodání Zboží, které není skladem, navržena Prodávajícím po obdržení Objednávky Kupujícího, a to zasláním navržené doby dodání na e – mail, který Kupující uvedl v Objednávce. Pokud Kupující s touto dobou dodání nebude souhlasit, může Objednávku Zboží bezodkladně zrušit. Pokud se Kupující nevyjádří  na e – mail Prodávajícího info@olivovnik.eu ve lhůtě tří pracovních dnů od odeslání návrhu doby dodání Prodávajícím, má se za to že s termínem dodání Kupující nesouhlasí a jeho Objednávka se považuje za zrušenou. V případě, že Kupující souhlasí s termínem dodání Zboží, které není skladem, zašle Prodávající potvrzení Objednávky (s uvedením data dodání) na e – mail Kupujícího a doručením tohoto potvrzení se Kupní smlouva považuje za uzavřenou. Expedice Zboží je pouze v pracovní dny Po-Pá a to v čase od 8,00-16,00 hod. Místo dodání je stanoveno na základě Objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Dopravu na adresu dodání zajišťuje Prodávající. Zásilka se Zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu).

 

Poštovné a balné

Zboží je odesíláno s místem dodání v České a Slovenské republice. Poštovné a balné se přiúčtuje k ceně Zboží ve výši, která odpovídá způsobu a výši platby – viz.pravidla níže.

 

Místo dodání – Česká republika:

Jako dopravce je využívána Česká pošta. Podle hodnoty zásilky je využíváno doručení formou doporučené zásilky – celková hodnota zboží do 500,- Kč anebo formou cenného balíčku - celková hodnota zboží nad 500,- Kč.

Každé zásilce je přiřazeno identifikační číslo, podle kterého lze zásilku sledovat.

 

Ceník poštovného a balného:

 

1.1.    celková hodnota zásilky do 2000,- Kč, cena poštovného a balného = 65,- Kč

1.2.    celková hodnota zásilky nad 2.000,- Kč, cena poštovného a balného = 0,- Kč

 

        Při nákupu nad 2.000,- Kč není poštovné a balné účtováno.

 

 

       Platba při dodání Zboží – prostřednictvím dobírky

 

Zákazníkovi bude účtována cena pošty za zaslání Zboží formou dobírky, a to podle cenových předpisů pošty, platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

 

 

 

Místo dodání – Slovenská republika:

Jako dopravce je využívána Slovenská pošta.

Pro dodávky Zboží s místem dodání na území Slovenské republiky je využívána služba  „Listové zásilky“ s tím, že ceny poštovného, balného a  ceny za dobírku jsou totožné, jako u dodání na území České republiky – viz. články 1.1 a 1.2 (výše poštovného, balného a ceny za dobírku) je odvislá od celkové hodnoty zásilky a způsobu platby) s tím, že pro přepočet ceny poštovného, balného a ceny za dobírku na měnu EUR je využíván středový kurz ČNB, platný ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (vystavení faktury).

Každé zásilce je přiřazeno identifikační číslo, podle kterého lze zásilku sledovat.

 

 

VII. Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího po zaplacení Kupní ceny jeho převzetím.                                                                                     

 

 

VIII. Odstoupení od smlouvy - Vrácení zboží – Nepřevzetí Zboží

Odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího podle §53 odst .7 zákona č.40/1964 Sb.

Kupující, který je Spotřebitelem, má právo podle §53 odst .7 zákona č.40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží. Objednáváte-li Zboží jako soukromá osoba (nikoliv tedy na IČ), máte možnost odstoupit od smlouvy. Rozhodnete- li se pro odstoupení v této Vám zákonem dané lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena.

Písemnou žádost odešlete doporučeným dopisem s textem: „Tímto odstupují od smlouvy (číslo objednávky) ze dne ….. (datum potvrzení Objednávky) podle §53 odst .7 zákona č.40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a žádám o vrácení uhrazené částky za Zboží. Uhrazenou částku zašlete prosím na číslo účtu.: …………………

 

Odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce je možné za předpokladu splnění  těchto podmínek: Vrácené Zboží musí být v původním obalu (může být poškozen úměrně vybalení Zboží), Zboží nesmí jevit známky užívání a musí být nepoškozené, kompletní a s dokladem o koupi. Zboží neposílejte na dobírku, doporučujeme zboží pojistit, pro případ ztráty. Takto připravenou zásilku odešlete na adresu: ing. Vladislav Mlejnek, 696 83  Domanín 213.

 

Jakmile Prodávající Zboží obdrží, je povinen ho neprodleně překontrolovat a přezkoušet. Pokud je Zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle Prodávající neprodleně, nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení Odstoupení od Kupní smlouvy, Kupujícímu informaci, že Zboží bylo přijato dle uvedených podmínek, je v pořádku a vrací se zaplacená kupní cena za Zboží Kupujícímu. Úhrada zpět se provádí na účet, který Kupující specifikoval v Odstoupení od Smlouvy. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním Zboží (poštovné, balné, cena za dobírku).

 

Odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se Zákazníkem v případě zcela zjevné chyby v ceně Zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh Zboží obvyklá), pokud nebude u daného Zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci" nebo jiné označení obdobného významu.  V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

Zrušení Objednávky

Zrušit Objednávku ze strany Kupujícího lze pouze se souhlasem Prodávajícího. Žádost o zrušení Objednávky je třeba sdělit e-mailem na adresu:  info@olivovnik.eu nebo telefonicky na  tel. číslo:  +420 603 872 750, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do okamžiku odeslání Zboží Kupujícímu. Tímto ustanovením však není dotčeno právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku.

 

Neodebrání Zboží

Pokud si Zákazník objednané zboží „NEODEBERE“ bez předešlého zrušení Objednávky (akceptované Prodávajícím), nese Kupující veškeré vzniklé náklady spojené s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní, opakované doručení, skladné atd.). Právo na náhradu škody Prodávajícího tím není dotčeno. Zboží zůstává majetkem Prodávajícího; pokud Kupující Zboží bezdůvodně neodebere, nedochází k přechodu vlastnictví. V takovém případě je Prodávající oprávněn požadovat i poplatek za uskladnění. Tím není dotčeno právo Spotřebitele Zboží nepřevzít z důvodu rozporu s Kupní smlouvou.

 

 

IX. Záruka a reklamace

Zákazník je povinen před převzetím Zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou.

 

V případě poškození zásilky dopravou je Zákazník povinen ihned zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda Zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je Kupující povinen nejpozději do 2 pracovních dnů informovat dopravce i Prodávajícího telefonicky na číslo +420 603 872 750, nebo emailem na adresu: info@olivovnik.eu. Na pozdější reklamace, způsobené přepravou, nelze brát zřetel. Za poškození Zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce.

 

Záruku na prodávané Zboží poskytuje Prodávající dle obecně závazných právních předpisů. Záruka pro Spotřebitele dle občanského zákona je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne prodeje Kupujícímu.

 

V případě reklamace Zboží prosím postupujte následujícím způsobem:

 

Zákazník je oprávněn uplatnit nárok ze záruky Prodávajícímu písemně na adresu provozovny:

ing. Vladislav Mlejnek, 696 83  Domanín 213

nebo na e-mail: info@olivovnik.eu  (do předmětu zprávy uveďte REKLAMACE),

 

to vše bez zbytečného odkladu po zjištění záruční vady.

 

Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

·                 označení reklamovaného zboží

·                 důvod reklamace

·                 termín nákupu

 

 

Zákazník je povinen doručit Zboží k reklamaci na adresu provozovny: ing. Vladislav Mlejnek, 696 83  Domanín 213. Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc čistou. V případě zaslání přepravní službou je Zákazník povinen reklamované Zboží řádně zabalit a vložit do pevného kartonu, aby nedošlo k poškození Zboží. Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit i doklad o zaplacení (fakturu). Datumem přijetí do reklamace se rozumí datum převzetí Zboží k reklamaci provozovatelem internetového obchodu.

 

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

 

V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného, balného a cena za dobírku.

 

V případě neoprávněné reklamace bude Zboží zasláno Zákazníkovi zpět na jeho náklady.

 

 

X. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (tzv. rozpor s Kupní smlouvou), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.

 

 

XI. Poplatek za úpravu údajů na vystavené faktuře

Pokud si Kupující přeje upravit údaje na již vystavené faktuře, je tato služba zpoplatněna částkou 150 Kč. Nejprve bude Zákazníkovi zaslaná zálohová faktura na částku 150 Kč, jakmile bude úhrada připsaná na účet Prodávajícího, bude Zákazníkovi dle dohody odeslána nově vystavená faktura s požadovanou opravou údajů.

 

 

XII. Platnost Obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.olivovnik.eu. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické Objednávky. Kupující je před odesláním Objednávky vždy požádán, aby se řádně seznámil s Obchodními podmínkami. Odesláním elektronické Objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. .

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.2. 2012.

 

 Děkujeme za Váš čas a přejeme příjemný den.